Žite zelenšie
a zodpovednejšie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Žite zelenšie
a zodpovednejšie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Farba našej energie je ZELENÁ

Udržateľnosť

Cieľom výstavby je minimalizovať negatívne enviromentálne dopady.

Obnoviteľnosť

Vietor je dostupný a nevyčerpateľný zdroj elektrickej energie.

Návratnosť

Veterné eletrárne sú zdrojom príjmu pre vašu obec – minimálne 15 tisíc eur ročne.

Nezávislosť

Vietor je dostupný a nevyčerpateľný zdroj elektrickej energie.

O zelenej energii

Spoločne rozvíjať, spoločne profitovať, spoločne rozhodovať.

Veterná energia

Veterné elektrárne sú inovatívnym zdrojom elektrickej energie. Fungujú na princípe turbíny, ktorá sa otáča a je poháňaná vplyvom vetra. Táto rotácia generuje energiu, ktorá je následne premieňaná na eletrickú energiu.

Produkuje sa čistá a obnoviteľná energia, čo prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k ochrane životného prostredia. Veterné elektrárne taktiež prispievajú k energetickej nezávislosti a diverzifikácii zdrojov energie.

Fotovoltika

Fotovoltika je technológia, ktorá používa slnečné žiarenie ako zdroj elektrickej energie. Základným princípom fotovoltiky je využitie fotovoltaických panelov, ktoré obsahujú polovodičové materiály schopné konvertovať slnečné žiarenie na elektrický prúd.

Folovoltika nemá negatívny vplyv na životné prostredie, pretože používa čistú a obnoviteľnú slnečnú energiu, čím znižuje emisie skleníkových plynov a závislosť na fosílnych palivách.

Benefity pre obce a ich občanov

Benefitov, ktoré pramenia z výstavby veterných elektrární pre obce a ich obyvateľov je mnoho.

Napríklad prinášajú pre obce zaujímavé ročné príjmy. Zároveň s výstavbou súvisí aj prenájom pozemkov. Ak ste vlastníkom pozemku, na mieste atraktívnom pre výstavbu, radi vás oslovíme a zabezpečíme vám stabilný, pasívny príjem z prenájmu.

Pred samotnou výstavbou potrebujeme vybudovať špičkovú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť aj vám a vášmu mestu.

Investorom, ktorí majú záujem o rozšírenie svojho portfólia v oblasti energetiky prinášame zaujímavý investičný potenciál.

15 tisíc eur ročne pre obec

Investičná príležitosť pre investorov

Veterná energia je zadarmo

Jedna turbína = energia pre 4 tisíc domácností

Nová infraštruktúra vo vašej obci

Projekt

Šaštín-Stráže

Často pokladané otázky

Akú životnosť majú veterné zariadenia?

Cheme pomocou našich zariadení vyrobiť čo najviac čistej energie. Má to ekonomické i ekologické dôvody. Schválením projektu je prevádzka zariadenia určená na 20 rokov. Potom je možné ďalšie predĺženie prevádzkového času.

Inštalujú sa nové zariadenia po odstránení starých?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Akú plochu zaberá jedno veterné zariadenie?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dajú sa zariadenia recyklovať?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ako prebieha odstránenie zvyškov?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prečo sú nové zariadenia väčšie ako predchádzajúce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.