Pomôžme si
navzájom

Prenájom pozemkov

V prípade, že vlastníte pozemok na území, ktoré je atraktívne pre výstavbu veterných elektrární, môžu sa pre vás turbíny stať zdrojom pasívneho príjmu. Priemerná životnosť turbíny je 20 rokov. Počas tejto doby sa staneme stabilným a zodpovedným platičom nájmu na vašom pozemku.

  • Vaše príjmy z nájmu budú vyššie, pretože si vážime váš prejavený záujem o podporu výroby ekologickej energia.
  •  Dobu nájmu garantujeme na 20 rokov.
  • Ak vás projekt z pozície prenajímateľa pozemku zaujme, môžete si kúpiť aj akcie našej spoločnosti.

Pomáhajte a zarábajte
zároveň

Naša planéta je zaťažená emisiami a fosílnymi palivami. Revolúcia v oblasti energetiky je z ekologického hľadiska žiadaná a je len na nás či sa rozhodneme pomôcť našej Zemi.

Chceme aby profitovali aj obce a ich obyvatelia, ktorí sa rozhodnú dať zelenú ekologickej výrobe energie. Odmeny pre obce sú vyčíslené tak aby pokryli zaujímavé investície obcí.

Pomáhate vašej obci aj planéte

Peniažky získavate vy, ale aj obec