O čo vlastne ide?

Evolúciu v podobe udržateľnosti sme sa rozhodli priniesť aj na Slovensko. V súčasnosti sme orientovaní na výstavbu veterných elektrární na západnom Slovensku.

V budúcnosti plánujeme expandovať aj do ostatných regiónov Slovenska.

Pôsobíme v oblasti energetiky v 8 krajinách Európskej únie. Naším cieľom je zníženie emisií prostredníctvom produkcie energie z obnoviteľných zdrojov.

Vďaka výrobe energie z veterných turbín ušetríme až 1,2 mil. t CO2 ročne.

Minimálne 15 tisíc eur
ročne pre obec

Obce, ktoré umožnia výstavbu veterných turbín získajú finančné prostriedky, ktoré môžu použiť na základe svojich potrieb. Za jednu turbínu obec ročne dostane 15 000 €. Existuje možnosť vyplatenia na niekoľko rokov vopred, čo obci umožní alokovať prostriedky do väčších investícií.

Investičná príležitosť
pre investorov

Investori, ktorí majú záujem rozšíriť svoje portfólio v oblasti energetiky môžu do našej firmy investovať formou akcií. V súčasnosti máme viac ako 2 300 akcionárov a viac ako 1 200 predplatiteľov dlhopisov.

Veterná energia
je zadarmo

Veterná energia nič nestojí. Po prvotnej investície do výstavby nemá náklady na materiálne vstupy. Vietor je obnoviteľný a nevyčerpateľný zdroj. Ekonomická perspektíva veterných elektrární je teda vysoká.

Jedna turbína = energia pre 4 tisíc domácností

Výroba energie prostredníctvom vetra je v súčasnosti rýchla a efektívna. Jedna turbína dokáže vyrobiť toľko elektrickej energie, koľko spotrebuje 4 tisíc domácností.

Nová infraštruktúra vo vašej obci

Poľné komunikácie, ktoré vedú k veterným turbínam musia byť opravené alebo spevnené. Novú infraštruktúru môžu využívať všetci obyvatelia obce.

Nové pracovné
miesta

Výstavba veterných elektrární prináša mnohé pracovné miesta v obci. Následná obsluha a správa taktiež vytvorí stabilné pracovné miesta pre desiatky obyvateľov,

Projekt - Šaštín-Stráže

V obci Šaštín - Stráže máme všetky podklady na výstvbu prichystané. Mestské zastupiteľstvo výstavbu jednohlasne schválilo a aktuálne sa blížime k realizácii. V meste bude 6 turbín, ktoré sú schopné vyrobiť energiu pre 24 000 domácností.

6

TURBÍN

x km

NOVÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA

90 000 €

PRE OBEC ROČNE

4.6.2023

SCHVÁLENÉ

4.8.2023

ZAČIATOK

x

UKONČENIE

Profitujte
s nami

V prípade, že vlastníte pozemok na území, ktoré je atraktívne pre výstavbu veterných elektrární, môžu sa pre vás turbíny stať zdrojom pasívneho príjmu. Priemerná životnosť turbíny je 20 rokov. Počas tejto doby sa staneme stabilným a zodpovedným platičom nájmu na vašom pozemku. Viac tu.